Аналізатор отоакустичної емісії (ОАЕ)

1

У неонатальних відділеннях МКМУ «Клінічний пологовий будинок №2»

м. Чернівці забезпечено можливість проведення скринінгу

ранніх слухових порушень у дітей від народження

За фінансової підтримки Кураж Базар та Благодійного Фонду «Свічадо» для неонатальних відділень МКМУ «Клінічний пологовий будинок №2» м. Чернівці придбано аналізатор отоакустичної емісії (ОАЕ), який надасть змогу проводити первинний скринінг слуху у новонароджених, що спрямовано на виявлення ранніх слухових порушень у дітей від народження. Своєчасна професійна діагностика патології слуху дозволить правильно вибрати тактику лікування і реабілітації дитини, допоможе дитині з порушенням слуху навчитися мови і стати повноцінним членом суспільства, зменшить ризик розвитку інвалідності з дитинства. Важливу роль при цьому відіграє підтримка та психологічний супровід батьків дитини на всіх етапах лікування, спільна робота багатопрофільної міждисциплінарної команди лікарів, медичних психологів та освітян для отримання максимальної ефективності лікування та соціальної адаптації. 

Своєчасне виявлення проблем слуху в дітей від народження є однією з важливих проблем неонатології та педіатрії. За даними літератури, частота порушень слуху у неонатальній когорті складає 3 випадки на 1000 новонароджених, що у два рази перевищує частоту патології щелепно-лицьової області (незрощення м’якого та твердого піднебіння) та синдрому Дауна, у десять разів – частоту діагностики фенілкетонурії.

12 червня 2018 року аудіологом ТОВ «БЕТТЕРТОН» (м. Київ) проведено тренінг для лікарів неонатологічних відділень МКМУ «Клінічний пологовий будинок №2» щодо визначення слуху у новонароджених дітей, інтерпретації результатів дослідження, а також надання інформації батькам, їх консультування та подальшого супроводу дитини в період катамнестичного спостереження.

1 2 3 4