ВІДДІЛЕННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ

Відділення інтенсивної терапії новонароджених
В результаті реорганізації відділення неонатального догляду з блоком інтенсивної терапії з з метою покращення надання медичної допомоги новонародженим на етапі пологовго будинку, з  01.01.2012 року створене відділення інтенсивної терапії новонароджених.

З моменту створення відділення очолює його Агафонова Людмила Вікторівна – лікар вищої кваліфікаційної категорії.

У відділені працює 6 лікарів-неонатологів та дитячих анестезіологів, 5 з яких – лікарі з вищою та першою кваліфікаційною категорією; 1 кандидат медичних наук. З 15 медичних сестер 11 з вищою та першою кваліфікаційною категоріями.

Відділення розраховане на 6 ліжок. У відділенні створені необхідні умови для надання реанімаційних заходів та післяреанімаційної допомоги, а  також інтенсивної терапії  новонародженим.

У відділенні впроваджені в роботу всі чинні та сучасні Клінічні протоколи Міністерства охорони здоров’я України, на базі яких розроблені локальні протоколи.  Лікарі відділення володіють всіма найсучаснішими  методиками проведення інтенсивної терапії: проведення респіраторної терапії (ШВЛ, неінвазивною вентиляцією), проведення інфузійної терапії з елементами парентерального харчування, лікування гіпербілірубінемії будь-якої етіології, біохімічного моніторингу.

Відділення оснащено сучасним медичним обладнанням, створені всі необхідні умови для виходжування новонароджених з екстремально низькою масою тіла при народженні (від 500 г). Кожній недоношеній дитині створюються умови, наближені до внутрішньоутробних, що покращує результати виходжування немовлят. В догляд за новонародженими широко залучаються матері.

Робота відділення інтенсивної терапії новонароджених відбувається у тісній співпраці з кафедрою педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Буковинського державного медичного університету

Увага, турбота та чуйність у ставленні до маленьких пацієнтів сприяють їх швидкому одужанню.